Jubileusz 150 lat Orkiestry Dętej w Sułkowicach

Nadzieja. Radość. Niepewność. Wzruszenie. Podziw. Duma. Pasja. Tęsknota

15.06.2024r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury „KUŹNIA”  w Sukowicach odbył się długo wyczekiwany Jubileusz 150 – lecia Orkiestry Dętej.                                            Uroczystość rozpoczął Dyrektor GOK „KUŹNIA” Krzysztof Trojan witając zaproszonych Gości: Burmistrza Gminy Sułkowice Pana Artura Grabczyka, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sułkowicach Panią Teresę Francuziak, Wiceburmistrza Gminy Sułkowice Pana Dariusza Melerowicza, Wicestarostę Powiatu Myślenickiego Pana Rafała Kudasa, Skarbnika Gminy Sułkowice Panią Dorotę Hodurek, Dyrektor Biura Posła na Sejm Władysława Kurowskiego Panią Danutę Grzesik, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Panią Józefę Bernecką oraz Panią Zofię Góralik, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego Pana Andrzeja Pułkę, Radnych Gminy Sułkowice: Pana Kamila Żądło, Pana Józefa Powroźnika, Panią Monikę Bogdał, Panią Ilonę Zarzycką, Pana Łukasza Chodnika, Pana Tomasza Ścibora, Pana Adama Bargła, Radnego Powiatu Myślenickiego Pana Waldemara Wolskiego, Proboszcza Parafii NSPJ w Sułkowicach Księdza Adama Gabrysia, Przewodniczącego Rady Osiedla Pana Józefa Jończyka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach Panią Danutę Nykiel, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach Panią Teresę Chodnik – Bigaj, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach Panią Krystynę Starzec, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach Panią Katarzynę Folgę, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sułkowicach Panią Małgorzatę Dzidek, Naczelnika OSP w Sułkowicach Druha Szymona Latonia, Prezes Stowarzyszenia Wykuci w Sercu Małopolski Panią Bernadetę Żurek, byłego Burmistrza Gminy Sułkowice Pana Adama Gumularza, byłego Dyrektora Ośrodka Kultury Pana Jana Srokę, Pan Kazimierza Skoruta Właściciela Firmy Sułmet, Szanowne Państwo Jadwigę i Krystiana Szczurek Właścicieli Firmy TONIX, Pana Pawła Kuźniara Właściciela Fermy Kuźniar, Szanowne Państwo Bożenę i Ryszarda Chrobak Właścicieli Firmy Aruś, Prezesa SIG Pana Stanisława Biernata, Pana Zbigniewa Chmurę, Szanowne Państwo Paulinę i Krzysztofa Wojtyca Właścicieli Centrum Stomatologii Wojtyca, Delegacje Orkiestr z Krzywaczki, Rudnika oraz Jasienicy, Pana Macieja Gawrona Instruktora GOK, Pana Wojciecha Madeja Grafika oraz byłych Członków Orkiestry. Uroczystości 150 – lecia rozpoczęły się już tydzień wcześniej tj. 9 czerwca Mszą Świętą        w Kościele Parafialnym NSPJ w Sułkowicach w Intencji Orkiestry, po której zostały zapalone znicze na grobach zmarłych członków. Kolejnym punktem imprezy było przedstawienie wzruszającej historii Orkiestry Dętej przez okres 150 lat, której towarzyszyła: Nadzieja. Radość. Niepewność. Wzruszenie. Podziw. Duma. Pasja. Tęsknota, tę historię opisała Pani Renata Misiewicz. Następnie rozpoczął się  piękny Koncert w wykonaniu  Orkiestry połączony z recitalem Pani Martyny Raczek. Po pięknym występie Dyrektor Krzysztof Trojan wręczył listy gratulacyjne obecnym  i byłym członkom Orkiestry życząc dalszych sukcesów oraz podziękował dzieciom  i młodzieży za ich obecność i pracę w Orkiestrze. Listy gratulacyjne otrzymali: Pan Andrzej Moskal – kapelmistrz, Pan Tadeusz Ziembla – kierownik, Pan Jan Duda – najstarszy członek Orkiestry, Pan Stanisław Garbień, Pan Grzegorz Stokłosa, Pan Jacek Chrobak, Pan Wiesław Lenart, Pan Mirosław Chromicz, Pan Paweł Oliwa, Pani Justyna Chrobak, Pan Maciej Flaga, Pan Bartłomiej Stokłosa, Pan Paweł Serafin, Pan Tomasz Światłoń, Pan Tadeusz Goryl, Pan Bronisław Natanek, Pan Stefan Matuła, Pan Adam Moskal, Pan Roman Kozik. Na ręce Kapelmistrza i Kierownika Orkiestry zostały wręczone listy gratulacyjne przez Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka, Wicestarostę Powiatu Myślenickiego Pana Rafała Kudasa oraz Posła na Sejm RP Pana Władysława Kurowskiego, którego reprezentowała Dyrektor Biura Poselskiego Pani Danuta Grzesik.

Na zakończenie tego pięknego i wzruszającego wydarzenia Dyrektor Krzysztof Trojan podziękował Przyjaciołom Orkiestry: Firmie JUCO, Firmie Aruś, Kuźni S.A. Sułkowice, Firmie Wiech, Firmie FIZJOMEDICUS, Firmie Sewi, Firmie Sułmet, Firmie Euro Sklep, Firmie Tonix, Firmie Auto Alfa1, Fermie Kuźniar, Firmie Stan Bud, GSSCH Sułkowice, Kebab Enka, Panu Krzysztofowi Światłoniowi, Pani Krystynie Oleś, Państwu Agnieszce i Stanisławowi Twardosz Ubezpieczenia, Firmie ROMI, Firmie Auto Szczurek, Hurtowni Marek, Panu Kamilowi Żądło Firmie Arkus, Państwu Annie i Zbigniewowi Chmura, Panu Krzysztofowi Mieleckiemu, Firmie Metaloplast, Firmie Klamot, Firmie Rudex-Bis, Panu Piotrowi Kufrejowi, Firmie Rezydent, Firmie Wojtyca, Firmie Adi, Panu Mirosławi Pitali, SIG Panu Stanisławowi Biernatowi, Radzie Osiedla, Władzom Gminy Sułkowice, Starostwu Powiatowemu Myślenice, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, Jednostce OSP Sułkowice, Jednostce OSP Biertowice, Stowarzyszeniu Wykuci w Sercu Małopolski, Pracownikom GOK „Kuźnia”  w Sułkowicach, Pani Urszuli Surowiec, Panu Michałowi Cichoniowi prowadzącemu imprezę, telewizji iTV Myślenice oraz Wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten Piękny Jubileusz.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk

Patronat medialny: iTV Myślenice, Klamra

“Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Dziękujemy

Galeria “KUŹNIA” zaprasza na WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ 150 LAT ORKIESRTY DETEJ W SUŁKOWICACH. Wystawa czynna od maja do grudnia 2024r. w godz. 8.00 – 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70.