Stara Kuźnia przy ulicy Partyzantów.

Kuźnia

Kuźnia – budynek przeznaczony do prac kowalskich, także do podkuwania koni. W kuźniach wykonywano narzędzia, sprzęty żelazne wykorzystywane w życiu codziennym mieszkańców wsi oraz przez innych rzemieślników, a także elementy żelazne obiektów sakralnych, głównie krzyże.

W kuźni konieczny był miech do dymania, palenisko z otwartym ogniem, kowadło i nacynie, czyli sprzęt złożony z kowadełek do formowania główek gwoździ, szczypców, brusa do bruszenia (ostrzenia). Im zamożniejsza kuźnia, tym okazalsze nacynie, tym więcej narzędzi.

Zamożni kowale, tzw. podkowiarze, którzy prócz warsztatu mieli też zwykle spory kawałek gruntu i gospodarstwo, stawiali osobne kuźnie. Kilka z nich przetrwało w pejzażu Sułkowic do dziś.

 

Kuźnia