Dąb na przełęczy Sanguszki

Dąb u Państwa Korpalów

 

Cisy Raciborskiego w Harbutowicach

Cisy Raciborskiego Spośród 10 pomników przyrody w gminie Sułkowice, 9 to stare drzewa. Najstarszymi okazami pomnikowymi są dwa słynne Cisy im. Prof. Mariana Raciborskiego w Harbutowicach (Chodnikówka) uznane za okazy pomnikowe już w 1934 r. Noszą one imię jednego z najsłynniejszych polskich przyrodników i pionierów ochrony przyrody.

Przed wojną szacowano ich wiek na 2000 i 1200 lat, miały być najstarszymi drzewami w Polsce. Późniejsze badania wykazały wiek starszego drzewa na 686 lat. Starszy cis to okaz żeński, który mimo swojego wieku dalej owocuje, o pierśnicy 320 cm, wysokości 10,5 m i rozpiętości korony 8 do 9 m. Jego pień jest w środku pusty, pierwotnie wypełniony był betonową plombą. Plomba ta została usunięta i wprowadzono grzyba Trichodermia, który uniemożliwia rozwój innych pasożytniczych grzybów. Młodszy cis to okaz męski. Ma 10,5 m wysokości i 163 cm obwód pnia.

Cisy Raciborskiego są niemymi świadkami dziejów Harbutowice, przetrwały wiele a cudem ocalały podczas pożaru przysiółka w 1961 r.

Diabelski Kamień w Rudniku

Diabelski Kamień w Rudniku to dwie formacje skalne – pojedyncza skała w kształcie maczugi oraz mur skalny o długości około 30 metrów i wysokości 5 metrów. Nazwa tego miejsca wzięła się od legendy związanej z umową między diabłem a św. Piotrem, wedle której diabeł mógł zniszczyć pobliskie sanktuarium za pomocą wielkiego kamienia. Jednak w przypadku, gdy zastanie go pianie koguta, kamień musiał pozostawić w tym miejscu. Ponieważ kamień był ciężki, diabeł dotarł jedynie do Pasma Barnasiówki, gdzie do dziś pozostaje jego maczuga.

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwat Przyrody “Las

Gościbia”

Rezerwat Przyrody – Las Gościbia – leśny rezerwat przyrody w Gminie Sułkowice,  Powiecie Myślenickim. Rezerwat został utworzony w 2001 roku. W całości położony

w miejscowości Harbutowice. Należącym do Beskidu Makowskiego –  Pasma Babicy. Obejmuje wierzchołek oraz południowe i wschodnie stoki szczytu Kamienna. Zajmuje powierzchnię 282,,46 ha. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 216,40 ha, czyli obszar ochrony wokół  terenu, który zabezpiecza go przed zagrożeniami zewnętrznymi z działalności człowieka.

Przedmiotem ochrony rezerwatu są ekosystemy leśne w obszarze źródliskowym potoku Gościbia. Ich głównym celem nie jest jednak ochrona cennych drzewostanów, gdyż źródliska porasta stosunkowo młody las, lecz zapewnienie funkcji glebochronnej w kontekście zabezpieczenia leżących poniżej źródlisk ujęć wody dla miasta Sułkowice. Przedmiotem ochrony są też lasy bukowe, niestety silnie przeobrażone w skutek trwającej przez dziesięciolecia gospodarki leśnej, stanowiące ostoję zwierzyny, a przede wszystkim unikatowa rzeźba terenu.

Potok Gościbia tworzy siedem cieków źródliskowych, których krótkie lecz stromo opadające doliny są przedzielone ostrymi grzbietami (najdłuższy to grzbiet Kamiennej Góry -551 m). na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska kilku ciekawych gatunków roślin, rzadkich w tym rejonie storczyków – buławników mieczolistnego i wielokwiatowego.

Nie brakuje też wartości kulturowych – w ostępach leśnych ukryte są ślady obozu partyzanckiego, w którym zimował oddział AK „Surowiec” por. Gerarda Woźnicy „Hardego”. Leśna baza została spalona po bitwie stoczonej w 1945 roku, po której oddziały partyzanckie wyszły z okrążenia w kierunku Trzebuni.