Józef Bochenek – urodził się w 1886r. Syn zasłużonego wójta Jana Bochenka. Ukończył Akademię Handlową w Krakowie.  Studiował też w Wiedniu. Wiedzę potrafił znakomicie zastosować w praktyce, zasłynął więc jako miejscowy „biznesmen” – po śmierci ojca w 1905r. przejął za namową brata Stanisława cały 20-hektarowy majątek, młyn, tartak, gospodę i cegielnię. Udzielał się w radzie gminnej i powiatowej oraz organizacjach rolniczych. Zmarł przedwcześnie w 1924r. w czasie kandydowania do Senatu RP.

Władysław Sala – urodził się w Makowie w 1893r. Był znanym działaczem społecznym i sportowym, współzałożycielem i zawodnikiem klubu sportowego „Gościbia”. Był ostatnim przed II wojną światową wicedyrektorem szkoły zawodowej. W latach kryzysu gospodarczego założył Związek Kowali, skupiający rzemieślników – sympatyków BBWR. Zamordowany przez hitlerowców 30 kwietnia 1944r.

Józef Ostafin – urodził się w 1894r. Absolwent znanego Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Przeszedł cały szlak bojowy w II Brygadzie Legionów. W 1917r. wcielony do wojska austriackiego. Walczył w obronie Lwowa,                     I Powstaniu Śląskim i wojnie bolszewickiej, gdzie służył w jednostkach artylerii Frontu Litewsko-Białoruskiego. Kierownik Towarzystwa  Kółek Rolniczych w Łucku na Wołyniu, a w 1935r. wybrany posłem na Sejm RP z okręgu krośnieńskiego, gdzie wtedy mieszkał. W 1939r. wrócił do Sułkowic, tam związał się z konspiracją ZWZ-AK. Po pacyfikacji miejscowości w 1943r. ukrywał się w Skawinkach. Po 1945r. był członkiem organizacji „Nie”(Niepodległość), a następnie członkiem II Zarządu organizacji „Wolność i Niezawisłość”. Aresztowany przez komunistów w 1947r., został skazany na karę śmierci.