Kapliczka

Kapliczka w Biertowicach

Licząca już ponad 200 lat kapliczka domkowa/1809r/ znajduje się przy drodze głównej nr 956- na skraju wsi Biertowice. Niewielka, murowana z dwuspadowym dachem okapowym, krytym dachówką. Na jego kalenicy umieszczono wieżyczkę z krzyżem. W szczycie kapliczki umieszczono figurkę Matki Bożej. W środku znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej, która stała się patronką tego miejsca i całej wioski.

Po II wojnie światowej w kapliczce odbywały się odpusty ku czci Matki Bożej Różańcowej, a od 1967 r. w okresie wakacji przyjeżdżał tu ksiądz z parafii w Sułkowicach, by sprawować liturgię świętą.

W 2018- 2019 roku kapliczka została odnowiona i nieco przeniesiona.

 

 

Kapliczka na Oblasku


Późnoklasycystyczna kaplica z 1825 r. lub 1817 r. (a nawet, m.in. wg tabliczki nad wejściem, z 1813 r.). Zwana jest „Na Oblasku” i nosi wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego.
W prostej fasadzie wyróżnia się kamienny portal, który wraz ze znajdującym się powyżej półkolistym oknem oraz płaskimi pilastrami z kamiennymi głowicami i kapitelami tworzy schemat łuku triumfalnego, wspierającego profilowany gzyms podokapowy.
Kaplicę przykrywa dwuspadowy dach z niewielką wieżyczką tuż nad szczytem od strony drogi.
W okresie II wojny światowej przez pewien czas partyzanci AK ukrywali tu broń. Obecnie we wnętrzu znajduje się ołtarz z figurami MB Bolesnej i św. Jana, wyżej zaś na ścianie wisi duży krzyż.

Kapliczka w Harbutowicach