Zabytkowa studnia w Harbutowicach

Studnia w Harbutowicach

Zabytkowa- kamienna studnia w Harbutowicach z przełomu XIX i XX wieku ma ponad 120 lat i znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej 956, w odległości kilkuset metrów od pomnika Sanguszki.

Studnia została zbudowana jako jednorodna kamienna całość, stanowi  unikalny przykład zabytkowego ujęcia wody. Wykonana została z bloków i ciosów piaskowca, udekorowana płaskorzeźbami- motywami roślinnymi, a w środkowej części znajduje się półkolista wnęka ze zwornikiem.

Studnia jest unikatowym przykładem zabytkowego ujęcia wody, zarówno pod względem formy architektonicznej, jak i rozwiązań technicznych . Stanowi również mur oporowy dla niewielkiej skarpy, dlatego podjęto decyzję o jej konserwacji.
W 2016 -2017 roku studnia została odrestaurowana. Prace konserwatorskie prowadzone były w 3 etapach – częściowo z funduszy Województwa Małopolskiego, a częściowo z funduszy Gminnych.

Po konserwacji przy zabytkowej studni znów można odpocząć i napić się wody.

 

 

 

 

 

 

Pomnik na Przełęczy Sanguszki w Harbutowicach

Obelisk na Przełęczy Sanguszki (480 m.n.p.m.) w Harbutowicach.

Obelisk wybudowano podczas zakończenia budowy drogi w kierunku Babiej Góry w 1895 roku. Dedykowany jest marszałkowi krajowemu księciu Eustachemu Sanguszce oraz namiestnikowi Galicji hr. Kazimierzowi Badeniemu.

Przełęcz oddziela Dolinę Harbutówki od Doliny Paleczki. Jest doskonałym punktem widokowym. Przez przełęcz przebiega szlak niebieski PTTK z Lanckorony do Jordanowa.

 

 

 

 

 

Pomnik Ofiar Pacyfikacji w Sułkowicach

Odsłonięty 7 maja 1975 roku pomnik ustawiony jest w miejscu, gdzie 24 lipca 1943 roku gestapowcy rozstrzelali po torturach 20 osób z Sułkowic i 6 z Harbutowic, a ponad 60 wywieźli do obozu koncentracyjnego w Płaszowie.