Gminny Ośrodek Kultury “KUŹNIA” w Sułkowicach

E-mail:    gok@sulkowice.pl

Telefon: 12 273-34-59 | Dyrektor SOK: 735-998-869

Fax:         12 37-25-430

Adres:     32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
                 04 8589 0006 0170 0000 0039 0003

NIP:         681 12 86 507

Inspektor Ochrony Danych: Artur Kuchno
                 iodo.sulkowice@gmail.com

Formularz kontaktowy