30 lat Chóru Apasssionata

Koncert Jubileuszowy minął  śpiewająco!!!

Św. Cecylia patronka chórzystów czuwała nad Koncertem Jubileuszowym 30 lat chóru Apassionata w Sułkowicach minęło śpiewająco, który odbył się w sobotę 20 listopada br. w Sułkowickim Ośrodku Kultury.
Uroczystości rozpoczęły się już w piątek od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie założyciela Pana Józefa Oliwy przez przedstawicieli Chóru.

W niedzielę o godz.11.30 w Kościele Parafialnym NSPJ w Sułkowicach została odprawiona Msza Święta w intencji Chóru.

W czasie trwania Koncertu została przedstawiona historia oraz prezentacja fotograficzna Chóru.
Swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Gminy Pan Artur Grabczyk, Wicestarosta Myślenicki Pan Rafał Kudas, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach Pan Waldemar Wolski, Proboszcz Parafii NSPJ w Sułkowicach Ksiądz Dziekan Edward Antolak, Wiceburmistrz Gminy Sułkowice Dariusz Melerowicz, Sekretarz Gminy Sułkowice Pani Ewa Kraus, Skarbnik Gminy Sułkowice Pani Dorota Hodurek, Radni Gminy Sułkowice: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sułkowicach Pani Izabela Starowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Adam Bargieł, Pani Teresa Francuziak, Pani Urszula Surowiec, Pan Kazimierz Król, Pan Zbigniew Zając, Pan Kamil Żądło, Pan Piotr Sroka, Pan Artur Konieczkowicz, Pan Piotr Oliwa. Radni Powiatowi: Członek Zarządu Powiatu Myślenickiego Pan Andrzej Pułka, Pani Aleksandra Korpal, Ksiądz wikary Maciej Kłos, Kierownik Działu promocji UM Pani Ewa Garbień, Komendant Gminny OSP Druh Rafał Kurek, Prezes Stowarzyszenia Kowadło Pani Urszula Woźnik – Batko, Przyjaciele  Chóru: Pan Kamil Pitala, Pani Agnieszka Pitala, Pan Paweł Kuźniar, Pan Daniel Buksiak, Pani Karolina Buksiak, Pan Wiesław Stokłosa, Pan Ryszard Chrobak, Pani Bożena Chrobak, Pan Kazimierz Skorut, Pan Krzysztof Betlej.

Główny Księgowy SOK Pani Dorota Grzesło, instruktorzy SOK: Pan Andrzej Moskal, Pana Stanisław Judasz, Pan Tadeusza Ziembla, Kierownik Chóru Seniorów Elegia Pani Barbara Szatan, byli członkowie  Chóru, grafik materiałów jubileuszowych Pani Emilia Garbień, mieszkańcy Gminy Sułkowice.

Koncert był spektakularny! To była prawdziwa uczta dla ucha.

Po Koncercie Jubilatom gratulacje  i życzenia złożyli: Burmistrz Gminy Artur Grabczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wolski, Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas.
Do życzeń dołączył się również Dyrektor SOK Krzysztof Trojan, który wręczył kwiaty i podziękowania Pani Janinie Oliwie, Panu Profesorowi Józefowi Kąsiowi, Panu Mateuszowi Pitali oraz obecnemu dyrygentowi Maciejowi Gawronowi.

Jubilaci z rąk Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali statuetki, materiały okolicznościowe oraz kwiaty.

Jubilaci oraz SOK dziękują Panu Staroście Myślenickiemu Józefowi Tomalowi, Panu Wicestaroście Panu Rafałowi Kudasowi, Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Pułce za wsparcie finansowe, nagrodę w dziedzinie kultury którą chór otrzymał w 2020 roku, Panu Burmistrzowi Arturowi Grabczykowi i Panu Przewodniczącemu Waldemarowi Wolskiemu, Zastępcy Burmistrza Panu Dariuszowi Melerowiczowi, Sekretarzowi Gminy Pani Ewie Kraus, Pani Skarbnik Dorocie Hodurek, Pani Ewie Garbień z UM z Działu Promocji za pomoc w zakupie strojów, za upominki dla gości, Księdzu Dziekanowi Edwardowi Antolakowi za udostępnienie Plebanii na próby Chóru, Panu Komendantowi Gminnemu OSP Druhowi Rafałowi Kurkowi za bezpłatne udostępnienie Strażnicy.

Sułkowicki Ośrodek Kultury, Chór Apassionata dziękują Firmom: Aruś, Kuźnia Sułkowice, Wiech,  Fizjomedicus, Betix, Garnitex, Sewi, Sułmet, Euro Sklep, Tonix, Auto Alfa, Fermie Kuźniar, Stan Bud, Betoniarni ze Skawiny, GS Sułkowice, Kebab Enka, Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, Panu Krzysztofowi Światłoniowi, Pani Krystynie Oleś, Panu Adamowi Ziembie, Państwu Agnieszce i Stanisławowi Twardosz Ubezpieczenia za pomoc w organizacji Jubileuszu.

Podziękowania dla  Pani Prezes Stowarzyszenia Kowadło Pani Urszuli Woźnik – Batko, Panu Dominikowi Bandurze za akompaniament, Panu Jarkowi Ziembli za pomoc w nagłośnieniu, Pani Emilii Garbień za opracowanie graficzne materiałów Jubileuszowych oraz wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten Jubileusz.

Patronat medialny: iTV Myślenice, Klamra

 

Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
30 lat Chóru Apasssionata
30 lat Chóru Apasssionata
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
30 lat Chóru Apasssionata
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
Koncert Jubileuszowy  30 lat Chóru Apassionata minęło  śpiewająco!!!
30 lat Chóru Apasssionata
30 lat Chóru Apasssionata