Wolontariusze WOŚP u Burmistrza Sułkowic

W dniu 20.02.2023 r. w Urzędzie Gminy Sułkowice odbyło się spotkanie Wolontariuszy Sztabu #1354 WOŚP z Burmistrzem Gminy Sułkowice Panem Arturem Grabczykiem i Sekretarzem Gminy Panią Ewą Kraus.
Podczas rozmowy Burmistrz podziękował Wolontariuszom za podjętą inicjatywę, życzył satysfakcji z dalszej działalności charytatywnej i wolontariackiej na terenie Naszej Gminy.
Dziękujemy za upominki, wspaniałe i ciepłe przyjęcie.